Valmennuskurssit

Olen lukenut xxx:n verran xx:ta yliopistossa. Kannattaisiko minun tulla lääkiksen valmennuskurssillenne?

Mikäli haluaisimme vain rahasi, sanoisimme kyllä. Vastausta kannattaa kuitenkin lähestyä Sinun valmiuksiesi kautta.

Lääketieteellisen valmennuskurssin tehtävänä on avustaa oppilasta omaksumaan uutta tietoa sekä selittää ja olla tukena oppimisprosessin aikana. Ohjaamme, motivoimme ja tarjoamme valtavasti tietoa. Ilman valmennuskurssiakin pääsee lääkikseen, mutta kurssista on merkittävä apu valmentautumisessa. Yliopisto-opinnot tarjoavat ensimmäiset askeleet itsenäiseen oppimiseen ja lukiota laajempaan luonnontieteellisen tiedon soveltamiseen. Vaikka osa kurssilaisistamme opiskelee yliopistossa, on heillekin ollut kursseistamme paljon apua.

Nyrkkisääntönä voisi sanoa että jos olet todella hyvä fysiikassa tai kemiassa ja hallitset toisen niistä kohtuullisesti sekä pystyt omaksumaan syvällisesti tietoa biologiasta ja anatomiasta itsenäisesti, sinulla on hyvät mahdollisuudet päästä lääkikseen ilman kurssiakin. Rajallisessa valmistautumisajassa kurssista on kuitenkin paljon hyötyä.  Pelkkä valmennuskurssille osallistuminen ei kuitenkaan takaa lääkispaikkaa, oman työn osuus oppimisessa on paljon merkittävämpi.

Olen kuullut että Epionen valmennuskurssit ovat tosi hyviä. Asun kuitenkin xxx (kaukana) ja mietin kannattaako minun vuokrata asunto ja osallistua kurssille vai vain ostaa materiaalit?

Epionen valmennuskurssit sisältävät ammattimaista opetusta yli 150 tuntia. Mikäli asut poissa kotoasi, jää sinulle vielä päivittäin paljon aikaa perehtyä kirjoihin.

Jos sinulla on mahdollisuus ja halu osallistua lääkiksen valmennuskurssille, voimme auttaa majoituksen järjestelyissä. Lääketieteellisen itseopiskelumateriaalit ostamalla sinun itsesi vastuulle jää ajankäytöstä huomattavasti enemmän. Suosittelemme siksi valmennuskurssia, mikäli sinulla on siihen mahdollisuus.

Vuosittain 30-50 % kurssilaisistamme tulee muilta paikkakunnilta, joten kysymys on tuttu. Aloitamme asunnonetsimisen Kuopaksen kautta, jonne annamme sinulle mukaan todistuksen kurssille osallistumisesta. Keväällä vapaita asuntoja on yleensä hyvin s, joten päässet yleensä joko jaettuun solu- tai täysin tyhjään solukämppään. Mikäli Kuopas ei jostain syystä asuntoa sinulle pystyisi toimittamaan, on meillä yhteyksiä myös AMK:n asuntosäätiöön ja yksityisiin välittäjiin.  Yksikään kurssillemme tullut ei ole ilman asuntoa koskaan jäänyt.

Miksi valmennuskurssit ovat niin kalliita? Törkeää rahastusta epätoivoisten pyrkijöiden kustannuksella. Vain rikkaat pääsevät sisälle!

Epionen valmennuskurssia ei voi pitää kovin kalliina. Vuonna 2010 tuntihinnaksi jäi kurssista riippuen 7,9-8,4 €.  Tähän tuntihintaan ei ole laskettu mahdollisia kimppa-alennuksia, tukiopetuksia eikä henkilökohtaista neuvontaa.  Lisäksi kurssilaiset saavat lähes 400 € arvosta oppimateriaaleja.

Valmennuskursseille osallistuminen on vapaaehtoista. Rahastusta olisi pakkoluonteinen maksu, jonka vastineeksi ei saa mitään. Kurssimme ovat saaneet kiitettävät arvosanat ja osallistujat ovat selvästi parantaneet tulostaan - vastinetta on siis saatu.

Lääketieteelliseen sisään pääseminen ei vaadi valmennuskurssia.  Säännöllisellä, johdonmukaisella ja suunnitelmallisella työllä sisään voi päästä itsenäisesti opiskelemalla.  Valmennuskurssi antaa halukkaille lisäapua mm. teorian ymmärtämiseen, laskurutiinin kehittämiseen ja vastaustekniikkaan sekä tarjoaa tehokasta vertaistukea.

xxxx:lla on sivuillaan parempi läpipääsyprosentti kuin teillä! Onko valmennuskurssinne huonompi?

Mikäli xxxx:n sivuilla on ilmoitetettu rehellisesti laskettu läpäisyprosentti samalla aikavälillä olleesta kurssista niin silloin Epionen kurssin läpipääsyprosentti on todellakin ollut pienempi, eli kurssin osallistujista pienempi määrä on läpäissyt lääketieteellisen pääsykokeen.

Lääketieteellisen tiedekunnan pääsykokeen läpäisyyn vaikuttavat myös valmennuskurssilaisten lähtötaso, motivaatio ja pyrkimispaikka, joten vaihtelu saattaa vuosittain olla suurtakin. Usein oppilaamme pääsevät seuraavana vuonna sisään, mutta heitä emme lue läpäistyjen joukkoon. Me emme kuitenkaan keskity mainostamaan läpipääsyprosentteja (~40%), vaan keskitymme opettamaan hyvin ja kannustamaan oppilaitamme. Annamme mielummin saamamme palautteen puhua puolestamme (jonka mukaan sisäänpääsyprosenttimme on usein kilpailijoita selvästi suurempi).

Olen kuullut että Epionella on stidendipaikkoja kurssille?

Kursseillamme on stipendipaikka, jolla koitamme auttaa taloudellisesti huonoista oloista olevien lahjakkaiden hakijoiden pääsyä lääkikseen. Paikka oikeuttaa osallistumaan Epione valmennustoimintaan ilmaiseksi. Paikalle on jatkuva haku, eli otamme vastaan vapaamuotoisia hakemuksia ennen tammikuuta. Tarvitsemme hakemukseen mukaan opon tai muun opettajan suosituksen sekä selvityksen taloudellisista lähtökohdista. Kurssilaisille ei tiedoteta stipendipaikkalaisen henkilöllisyyttä tai valittujen nimiä ei julkisteta sivuilla. Mikäli sopivia hakemuksia ei tule, voidaan paikka jättää täyttämättä. 

Käyn töissä valmennuskurssin aikana, onko se ongelma?

Opetuksemme tapahtuu ilta-aikaan, joten useimmat päivätyöt sopivat hyvin tähän aikatauluun.

Milloin kurssinne järjestetään?

Kurssimme järjestetään ylioppilaskirjoitusten loppumisen ja pääsykokeiden välisenä aikana.

Minulle sopisi kurssin aloittaminen jo aikaisemmin, miksi ette opeta silloin?

Koska suuri osa oppilaistamme vuosittain on abiturientteja, valmennuskurssin aikataulun määräävät ylioppilaskirjoitusten loppuminen ja pääsykoepäivä. Tälle väliin jäävälle ajalle mitoitamme tuntimäärämme. 

Mikä on Epionen simuloitu pääsykoe joka järjestetään kurssin lopussa?

Se on viisi tuntia kestävä koe, jossa oppilaat viedään ennalta tuntemattomaan luokkatilaan ja järjestetään papereiden jako yms. kuin pääsykokeessa. Koe on haastava ja vaatii soveltamista sekä keskittymiskykyä viiden tunnin ajan. Koe mittaa myös paineensietokykyä ja päättelykykyä. Arvostelemme pääsykokeen aidon pääsykokeen kriteereillä ja pisteytystyylillä. Toistaiseksi kukaan ei ole saanut täysiä pisteitä kummastakaan tarjoamastamme simuloidusta pääsykokeesta.

Kuulin että xx:n kurssilla opettaja oli niin huono että oppilaat valittivat ja saivat lopulta opettajan vaihdettua? Miten teillä?

Keräämme jatkuvasti palautetta opettajistamme. Esim. vuoden 2007 kurssilla opettajamme Kuopiossa saivat kouluasteikolla arvosanaksi 9,4 ja kokonaisarvosanaksi kurssi sai 9,5. Opettajien välinen hajonta oli erittäin pientä. Opettajamme ovat myös kurssista vastuussa omalla nimellään ja osaamisellaan ja saavat runsaasti aikaa valmistautua, joten meillä ei ole koskaan ollut mainittuja ongelmia.

Käykö tämä sama valmennus myös eläinlääkikseen pyrkivälle?

Kyllä käy, pääsykoe on sama molemmille, ja myös hammaslääketieteelliseen pyrkiville.

Itselläni ei ole lukiota käytynä eli pohjatiedot kemiasta, fysiikasta ja biologiasta on heikkoa. Onko tunneilla mahdollista oppia asiat perusteista lähtien vai tulisiko pohjatiedot jostain muualta oppia esim. iltalukiosta?

Kurssi joutuu menemään ymmärrettävästi aika syvälle lukio-opetuksen ja yliopistotason teoriaan, joten emme voi nykyisillä hinnoilla ja opetustunneilla käydä läpi asioita aivan lukion alusta lähtien.  Jos lähtötasosi etenkin kemiassa ja fysiikassa on matala, iltalukio on vakavasti harkittava vaihtoehto ennen kurssille osallistumista.

Onko kurssinne tosiaan Kuopion paras?

Oppilaidemme mukaan on. Uusien lääketieteen opiskelijoiden vertaillessa käymiään kursseja olemme olleet voittajia monena vuonna. Suuri osa asiakkaistamme tulee edellisvuosien kurssilaisten suositusten perusteella ja osa varaa kurssipaikkansa jo kesällä. Itse pidämme hyvin mahdollisena että kurssimme on valtakunnallista kärkeä. Myös materiaalimme ovat vertailuissa olleet ykkösiä useina vuosina.

Kuinka monet lääkisläisistä ovat käyneet valmennuskurssin?

Prosentti luonnollisesti vaihtelee paljonkin, mutta epätieteellisen otoksen perusteella jopa 80% ensimmäisen vuoden opiskelijoista Kuopiossa on käynyt valmennuskurssin tai ostanut itseopiskelumateriaalia. Korkeaa prosenttia selittää pääsykoekirjan laajuus ja joidenkin asioiden jokseenkin epäselvä käsittely sekä valmennuskurssiopetuksen tehokkuus.