Peruutusehdot

Peruutuksen sattuessa palautetaan kurssimaksu seuraavasti:

Mikäli peruutus tapahtuu viimeistään kahta kuukautta ennen kurssin alkua, palautetaan maksettu kurssimaksu poislukien aiemmin maksettu ilmoittautumismaksu (75 €) ja 20 € järjestäjälle aiheutuneita toimisto- ja varauskuluja. Lisäksi palautushinnasta poistetaan ennakkoon postitettujen oppimateriaalien (Epione biologia, fysiikka ja kemia) myyntiarvo 350 € + postituskulut.

Mikäli peruutus tehdään kurssin alkamista edeltävän 2 viikon aikana, palautetaan 50 % maksetusta kurssimaksusta edellä mainituin vähennyksin (koko maksu palautetaan em. vähennyksin mikäli peruuttaja saa toisen osallistujan paikalleen). Kurssin alkamisen jälkeen ei kurssimaksua enää palauteta.

Nämä perusehdot eivät koske kuluttajainsuojalaissa mainitun sosiaalisen suoritusesteen tai ylivoimaisen esteen perusteella tehtyä peruutusta. Nämä tapaukset käsitellään tapauskohtaisesti. Mahdolliset riita-tilanteet käsitellään yhdessä kuluttajaviranomaisen kanssa.

Epionen vastuu

Epione valmennus varaa mahdollisuuden peruuttaa kurssin osanottajien määrän vähyyden takia. Mikäli kurssi peruutetaan osanottajien vähyyden takia, palautetaan kaikki maksetut maksut ilmoittautuneelle täysimääräisenä.

Kurssin alettua järjestäjä sitoutuu antamaan opetusta ilmoitetun mukaisesti ja sitoutuu järjestämään korvaavaa opetusta tai rahallisen hyvityksen opettajan yllättävän sairastumisen sattuessa. Järjestäjä ei ole vastuussa Force majeure- tilanteen sattuessa (sota, luonnonmullistus, opettajan äkillinen kuolemantapaus/ vakava sairastuminen yms.) kurssin täysimittaisesta toteutumisesta, vaan kurssi järjestetään tällöin olosuhteiden mukaan.

Epione valmennuksen vastuu on kaikissa tapauksissa rajoitettu ainoastaan annettuun opetukseen ja tuntimäärään. Kurssilaiset ovat vakuutettuja opetustilanteessa tapahtuvien onnettomuuksien johdosta. Mahdolliset riitatilanteet käsitellään yhdessä kuluttajaviranomaisen kanssa.