Epione valmennus on vuonna 2003 perustettu kuopiolainen valmennusyritys, joka valmentaa menestymään lääketieteellisen pääsykokeissa ja yo-kirjoituksissa. Ydinosaamisemme on kemian, fysiikan ja biologian sekä matematiikan opetuksessa. Teemme yhteistyötä myös muiden lääketieteen valmennusta tarjoavien tahojen kanssa, mm. Etelä-Pohjanmaan opiston kanssa.

Keskitymme oleelliseen tarjoamalla laadukasta opetusta ja ajantasalla olevaa itseopiskelumateriaalia kilpailukykyiseen hintaan. Epionen opettajat ja asiantuntijat ovat alansa ammattilaisia, ja meillä on pitkä kokemus lääketiedevalmennuksesta. Alla meistä lisää!

pivi.jpg


Biologia/biokemia/anatomia:
Päivi Turunen, LT, FM
paivi.turunen@epione.fi

Opetuskokemus valmennuskursseista: 18 vuotta.

Olen valmistunut lääkäriksi vuonna 2008 ja päivätyössäni työskentelen työterveyshuollon erikoislääkärinä. Aikaisemmalta ammatiltani olen tutkija ja valmistuin Jyväskylän yliopistosta molekyylibiologiksi vuonna 2000. Väittelin tohtoriksi vuonna 2005 sydän- ja verisuonitautien geeniterapian alueelta.

Opetuskokemusta minulla on monista lääketieteen valmennuskursseista. Opetan Etelä-Pohjanmaan opistolla vuosittain biologian solu- ja molekyylibiologian sekä perinnöllisyyden kokonaisuudet ja olen toiminut myös muiden valmennuskurssien biologian opettajana.

Pelkän biologian ja lääketieteen teorian lisäksi kerron kurssilaisille mielelläni myös tutkimustyön käytännön sovellutuksista sekä lääketieteen opiskelun arjesta ja lääkärin työstä.


jarkko_surakka_v-3.jpegFysiikka/lääketieellinen fysiikka/fysikaalinen kemia:
Jarkko Surakka, FM
jarkko.surakka@epione.fi
Opetuskokemus valmennuskursseista: 18 vuotta.

Olen päätoimisena fysiikan tuntiopettajana Pohjois-Savon ammattikorkeakoulussa. Fysiikan opettaminen on haastavaa ja palkitsevaa, matemaattinen perusta tuo fysiikkaan vahvan rungon, jota erilaiset käytännön sovellutukset tuovat lähemmäksi jokapäiväistä elämää.

Aikaisemmin olen toiminut useana vuonna lääketieteen valmennuskurssin fysiikan opettajana ja huomannut, miten monien asioiden rauhallinen läpikäyminen ja laskuvalmiuksien kehittäminen saa aiemmin vaikeat asiat selkenemään, joka heijastuu varmuutena pääsykokeissa.

Uskon, että kurssimme ja kirjamme tuovat sinullekin varmuutta pääsykokeisiin ja saat fysiikalle vankan pohjan.

Tervetuloa mukaan!

olli.jpg


Kemia/biokemia: Olli Sankilampi, FT, Lääk.yo
olli.sankilampi@epione.fi
Kokemus valmennuskursseista: 5 vuotta

Olen matemaattisten aineiden lehtorina Pohjois-Savon ammattikorkeakoulussa. Pääaineeni matematiikan lisäksi olen myös opettanut mekaniikkaa ja kemiaa, joissa voin hyödyntää vahvaa matemaattista osaamistani. Insinöörimatematiikka on luonteeltaan soveltavaa ja käytännönläheistä ongelmanratkaisua, jossa matemaattisen ajattelutavan opettaminen on keskeisessä asemassa. Siinä opettajalta vaaditaan oman substanssiosaamisen lisäksi hyviä pedagogisia taitoja. Toisaalta on palkitsevaa nähdä opiskelijoiden innostuvan asiasta ja pystyvän ratkomaan tehtäviä itsenäisesti.

Opiskelin yliopistossa matematiikkaa, kemiaa ja fysiikkaa. Tein tohtorin väitöskirjani matematiikasta. Kemian opettajana pidän vahvuuksinani vahvaa matemaattista pohjaa ja hyvää lukion kemian oppimäärien hallintaa. Mielestäni kemian asioiden rauhallinen läpikäyminen ja tehtävien laskuvalmiuksien parantaminen auttaa parempaan suoriutumiseen stressaavassa valintakoetilanteessa. Kemian soveltavat valintakoetehtävät eivät ole vaikeita; niiden ratkaiseminen vaatii vain itseluottamusta, laskurutiinia ja välillä teoriatietojen sujuvaa hallintaa.