Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €

Epionen lääketieteen valmennuskurssit

Epionen valmennuskurssien oppilaiden läpipääsyprosentti vuosina 2003-2017 on vaihdellut välillä 30 - 68 %.


”jatkakaa samaan malliin! Kurssille oli aina mukava tulla ja täällä oli hyvä henki.

Opettajat todellakin välittivät oppilaiden oppimisesta!” -oppilaspalaute

epione_39.jpeg

Epionen Tohtori 2018- valmennuskurssi on suunnattu yleiseen, eläin- tai hammaslääketieteelliseen hakeville, jotka haluavat mahdollisimman paljon tukea ja opetusta lääketieteen pääsykokeisiin valmentauduttaessa. Kurssin tuntimäärään on varattu aikaa sekä perusteiden läpikäymiseen että monimutkaisten ja soveltavien tehtävien ratkaisuun. Kurssin aikana oppilailla on mahdollisuus osallistua tukiopetustunneille, joiden aikana käydään läpi perusasioita ja kehitetään laskurutiinia. Kurssi sisältää lisäksi ennakkotehtävät ennen kurssia, erillisen aineistovastaamisjakson ja tervetuloillan tarjoiluineen.

Aikataulu ja paikka

Valmennuskurssi alkaa Moodlepohjaisella etäjaksolla ma 12.2.18. Etäkurssilla käydään läpi kemian, fysiikan ja biologian perusteita. Etäkurssin aikana voit olla yhteydessä opettajiin ja etäkurssiin kuuluu paljon tehtäviä ja lisämateriaalia. Moodle toimii myös kurssin aikana tärkeänä oppimisalustana ja yhteydenpitopaikkana.

Lähiopetus alkaa to 15.3.2018. Opetus on pääsääntöisesti klo 14-20 arkisin, mutta muutamia opetuksia pidetään lauantaisin klo 9-14. Tukiopetukset/laskaritunnit pidetään yleensä arkisin klo 14-16.

Opetus tapahtuu Kuopion Tekun tiloissa osoitteessa Opistotie 2, Kuopio.

Hinta

Tohtori 2018-kurssin hinta on 1770 € joka sisältää kaiken kurssiin liittyvän opetuksen ja materiaalin sekä oikeudet etäkurssille. Lisäksi hintaan sisältyy kurssilaisten tervetuloilta tarjoiluineen. Muita kustannuksia ei kurssilaisille tule.

Kaverikimppa

Kerää kaveriporukka ja ilmoittautukaa yhdessä, saatte kaverikimppa-alennusta seuraavasti:

2 ilmoittautujaa: 1770 - 50 = 1720 €
3 ilmoittautujaa: 1770 - 75 = 1695 €

Kaverikimppa-alennus myönnetään valmennuskurssin loppumaksun yhteydessä. Jos kaverikimppaan ilmoittautuneiden määrä vähenee tai jos joku kaverikimpasta ei maksa loppumaksuaan myös alennus vähenee.

Laaja opetustuntimäärä

Tohtori 2018-valmennuskurssi sisältää yhteensä n. 204 tuntia. Fysiikkaa 60 tuntia, biologiaa 60 tuntia, kemiaa 60 tuntia, sekä kaksi simuloitua pääsykoetta palautetilaisuuksineen yhteensä n 14 tuntia. Lisäksi kurssilla on varattu n. 10 tuntia HOPS:n (henkilökohtaisen opetussuunnitelman) laatimiseen ja koejännityksen helpottamiseen tähtäävään mentaalivalmennukseen. Lisäksi tilanteen mukaan järjestämme tukiopetuksia jokaisesta aineesta.

Oppituntien aikana käydään läpi kemian ja fysiikan lukion oppimäärää sekä laajennetaan sitä yliopistotason biokemiaan ja biomekaniikkaan ja biofysiikkaan. Biologian osuudessa syvennetään lukiobiologiassa pinnallisemmin läpikäytyjä asioista ja pyritään muodostamaan selkeä kuva ihmiselimistön toiminnasta kokonaisuutena.

Opetustuntien aikana keskitytään uuden opettelemisen lisäksi myös kertaamaan jo opittuja asioita sekä yhdistämään niitä soveltavasti muihin oppiaineisiin. Tuntiopetus tapahtuu arkisin klo 14-20 välisenä aikana. (Tukiopetus/laskuharjoitukset yleensä klo 14-16 ja luennot 16-20.)

Laaja tukiopetustuntimäärä

Valmennuskurssiin on varattu tukiopetusta ja laskuharjoituksia arkisin ennen varsinaisen opetuksen alkamista (klo 14-16). Panostamalla normaalin tuntiopetuksen lisäksi yksilöidysti oppilaiden laskurutiinin ja matemaattisten taitojen kehittämiseen voidaan oppilaiden sisäänpääsyn todennäköisyyttä parantaa huomattavasti.

Runsaasti kokeita

Tohtori-kurssin aikana testaamme oppilaita alkutaso-, väli-, pisto- ja loppukokeilla. Haastavimmat kokeet ovat kurssin lopussa olevat Simuloidut pääsykokeet, joiden taso ja kesto vastaa varsinaisia lääketieteen pääsykokeita. Tohtori-valmennuskurssilla simuloituja pääsykokeita on kaksi kappaletta. Molemmista simuloiduista kokeista saat myös henkilökohtaisen palautteen omista heikkouksistasi ja vahvuuksistasi.

Henkilökohtainen oppimisen seuranta

Valmennuskurssin aikana seuraamme yksilöidysti jokaisen oppilaan oppimista kokeiden, tuntiosaamisen ja henkilökohtaisen oppimissuunnitelman kautta. Haluamme taata jokaiselle oppilaalle mahdollisimman hyvät mahdollisuudet päästä sisään, ja siksi kohdennamme tarvittaessa opetustamme oppilaiden yleistä ja henkilökohtaista tasoa vastaavaksi.
Kurssin aikana tämä tarkoittaa kurssin opetuksen vaativuuden nostamista erityisen lahjakkaalle ryhmälle, monimutkaisempien tehtävien jakamista yksilöille tai heikoimpiin osa-alueisiin keskittymistä opetuksen aikana.

Asiantuntevat opettajat

Kaikki opettajamme ovat valmennuskurssiopetukseen perehtyneitä ja koulutettuja ammattilaisia. Panostamme opettajiston pitkän tähtäimen koulutukseen ja ammattitaidon kehittämiseen. Epionen vastuuopettajilla on yhteensä yli kahdenkymmenen vuoden kokemus lääketieteen pääsykokeeseen valmentamisesta. Motivoituneiden ammattilaisten avulla oppimisesi on helpompaa!

Oikaisupyynnössä avustaminen

Joissakin tapauksissa pääsykokeen tarkastamisessa saattaa tapahtua virhe tai kokeen pisteytys ei noudata yleistä linjaa. Avustamme oppilaitamme yleisen linjan selvittämisessä ja mahdollisen oikaisupyynnön tekemisessä, mikäli pistemäärä ei eroa muutamaa pistettä enempää läpäisyrajasta. Käytössäsi on vuodesta 2003 asti kertynyt osaamisemme myös oikaisupyyntöjen laatimisessa. Vaikka emme voikaan taata mitään, on moni oppilaamme saanut oikaistua pisteytyksessä tapahtuneet virheet tai poikkeavuudet kauttamme.

Vahva kokemus ja saatua palautetta

Olemme vuosittain saaneet valmennuskursseistamme kiitettävän yleisarvosanan, joten oppilaamme ovat olleet todella tyytyväisiä saamaansa lääketieteen valmennuskurssiopetukseen

Epionen valmennuskurssien oppilaiden läpipääsyprosentti vuosina 2003-2017 on vaihdellut välillä 30 - 68 %.

"kurssilla huomasin että fysiikka voi olla myös kivaa!”

”jatkakaa samaan malliin! Kurssille oli aina mukava tulla ja täällä oli hyvä henki.
Opettajat todellakin välittivät oppilaiden oppimisesta!”

”Erittäin hyvin valitut aihealueet! Vaikka käydään asiaa jonkin verran lukion
yli, asiat jäävät hyvin mieleen kertauksen ja mielenkiintoisten luentojen
avulla”

”opettajan hyvä, positiivinen asenne tarttui itseenikin, kiitoksia siitä!”

”tunnen että teille on sydämen asia saada meidät sisään”

”tarinat ja jutut lääkärin elävästä elämästä toivat väriä opetukseen”

”kiitos paniikkiviesteihin vastaamisesta viikonloppuisinkin”

”kahvinkeitin oli iso plussa!”

Ilmoittaudu kurssille!

Stipendipaikka

Perinteisesti kursseillemme on tarjolla ilmainen stipendipaikka. Stipendipaikan tarkoituksena on tukea valmennuskurssin avulla lahjakasta opiskelijaa jolla ei muutoin olisi mahdollisuutta osallistua valmennuskurssille. Lisää tietoa stipendipaikasta ja sen hakemisesta täällä.